Za kvalitetno tlakovanje je nujno potrebna predhodna priprava podlage, ki mora upoštevati konfiguracijo terena in omogočati drenažo vode.

Poznamo veliko različnih oblik tlakovcev in veliko načinov polaganja le teh. Tlakovci so oblikovani tako, da se med seboj prepletajo in sodelujejo pri prenašanju obremenitev (kvadratni, šestkotni, perforirani, …).

Način polaganja mora zagotoviti stabilnost površine, omogočati medsebojne premike in dati površini končni izgled.

REFERENCE

  • stanovanjska hiša, Šoštanj
  • stanovanjska hiša Borovnik, Velenje